LOG PÅ
 
 
 

SØG EFTER
BÅD

   
 
   
 
 
 
 

Websejler giver dig adgang til information om både med DH-målebreve og klassebeviser udstedt af Dansk Sejlunion.

Kølbåde

Information vedr. fornyelse af kapsejladslicens 2022 (DH-målebreve og klassebeviser) udsendes ultimo marts.

Læs mere om betaling af kapsejladslicens samt oprettelse, rettelser og ejerskifte af DH-målebreve og klassebeviser til kølbåde

Kapsejladslicens: 300 kr (gyldigt til årskifte)
(DH-målebrev eller klassebevis)

DH reglen kan findes på dh.websejler.dk

Joller

Læs mere om betaling, oprettelse og ejerskifte af klassebeviser til joller

Klassebevis: 250 kr (gyldigt til ejerskifte)

Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik