LOG PÅ
 
 
 

Websejler er et register over alle kapsejlende kølbåde og joller, som er registreret hos Dansk Sejlunion.

Formålet med websejler er at give adgang til information om alle DH-målebreve på kølbåde og klassebeviser på kapsejlende éntypekølbåde og -joller udstedt af Dansk Sejlunion. Desuden gives adgang til information om bådtyper.


Kølbåde

28. marts 2014
Information om fornyelse af kapsejladslicens 2014 (DH målebreve/klassebeviser til kølbåde) er udsendt til alle bådejere der er registreret med en e-mailadresse i websejler. Har man ikke modtaget en email, så ret henvendelse websejler@sejlsport.dk

Information vedr. ejerskifte, oprettelse eller rettelser af DH målebreve og klassebeviser til kølbåde kan findes på www.sejlsport.dk.
Pris for DH målebrev til kølbåde og klassebevis til éntypekølbåde gyldige til årets udgang, koster kr. 250,-.

DH reglen kan findes på dh.websejler.dk.
Nyt om DH i 2014 kan findes på www.sejlsport.dk.


Joller

Information vedr. ejerskifte eller oprettelse af klassebeviser til joller kan findes på www.sejlsport.dk.
Klassebevis til joller gyldigt til ejerskifte, koster kr. 450,-.


Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Email:websejler@sejlsport.dk

Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik