LOG PÅ
 
 
 

Websejler er et register over alle kapsejlende kølbåde og joller, som er registreret hos Dansk Sejlunion.

Formålet med websejler er at give adgang til information om alle DH-målebreve på kølbåde og klassebeviser på kapsejlende éntypekølbåde og -joller udstedt af Dansk Sejlunion. Desuden gives adgang til information om bådtyper.Kølbåde

Information vedr. fornyelse af kapsejladslicens 2024 (DH-målebreve og klassebeviser) er udsendt til bådejere, der er registreret med en e-mailadresse i websejler, den 22. marts. Har man ikke modtaget en e-mail, så ret henvendelse til websejler@sejlsport.dk.

Læs mere om betaling af kapsejladslicens samt oprettelse, rettelser og ejerskifte af DH-målebreve og klassebeviser til kølbåde

Kapsejladslicens: 350 kr (gyldigt til årskifte)
(DH-målebrev eller klassebevis)

DH reglen kan findes på dh.websejler.dk

Joller

Læs mere om betaling, oprettelse og ejerskifte af klassebeviser til joller

Klassebevis: 300 kr (gyldigt til ejerskifte)

Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik